chaunter اسلامی دانشگاه دانشگاه هواشناسی

chaunter: اسلامی دانشگاه دانشگاه هواشناسی ریاست تازه دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد اسلامی هیات امنای دانشگاه آزاد برکناری میرزاده

سفارتخانه‌های آمریکا در دنیا سطح هشدار امنیتی را زیاد کردن دادند

سفارتخانه‌های آمریکا در دنیا با اعلام گزارش‌هایی در مورد بررسی دولت ترامپ راجع به اعلام شهر قدس به عنوان پایتخت اسرائیل،‌ سطح هشدار امنیتی خود را زیاد ..

ادامه مطلب