chaunter اسلامی دانشگاه دانشگاه هواشناسی

chaunter: اسلامی دانشگاه دانشگاه هواشناسی ریاست تازه دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد اسلامی هیات امنای دانشگاه آزاد برکناری میرزاده

پل سیدی رو به پیشرفت

به گزارش گروه استان های گروه تحریریه سایت از کرمان ، علی بابایی در نشست عمومی شورای اسلامی شهر کرمان هم چنین از ساخت دهنه ی ششم این پل در محل کارخانه ..

ادامه مطلب