chaunter اسلامی دانشگاه دانشگاه هواشناسی

chaunter: اسلامی دانشگاه دانشگاه هواشناسی ریاست تازه دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد اسلامی هیات امنای دانشگاه آزاد برکناری میرزاده

گت بلاگز اخبار اجتماعی ۳ کارت سیار طرح ترافیک با شارژ یک میلیونی سهم هر عضو شورا

عضو شورای اسلامی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: به هر عضو شورای شهر ۳ کارت سیار طرح ترافیک با شارژ یک میلیون تومان از سوی معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری پا

۳ کارت سیار طرح ترافیک با شارژ یک میلیونی سهم هر عضو شورا

۳ کارت سیار طرح ترافیک با شارژ یک میلیونی سهم هر عضو شورا

عبارات مهم : ایران

عضو شورای اسلامی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: به هر عضو شورای شهر ۳ کارت سیار طرح ترافیک با شارژ یک میلیون تومان از سوی معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران داده شده است هست.

حسن خلیل آبادی در گفت وگو با فارس، در خصوص توزیع آرم های طرح ترافیک سیار با شارژ یک میلیون تومان بین اعضای شورای شهر گفت: به هر عضو شورا 3 طرح سیار داده اند.

وی با بیان اینکه ما نیز باید پول جهت شارژ این طرح ها بدهیم، گفت: فقط تفاوت این کارت ها با سایر کارت ها این است که حداقل دو ماشین در روز می توانند از آن استفاده کنند.

۳ کارت سیار طرح ترافیک با شارژ یک میلیونی سهم هر عضو شورا

عضو شورای اسلامی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در خصوص براق سازی در معاونت حمل و نقل ترافیک در خصوص توزیع آرم های طرح ترافیک گفت: به عنوان مثال در خصوص طرح ترافیک خبرنگاران قرار بود اسامی خبرنگاران به اضافه رسانه ها اعلام شود که این امر رخ نداد و یک لیست ناقص منتشر کرده اند و تا کنون نیز خبری نشده است.

وی ادامه داد: قرار است کمیسیون حمل و نقل شورا این عنوان را پیگیری کند.

عضو شورای اسلامی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: به هر عضو شورای شهر ۳ کارت سیار طرح ترافیک با شارژ یک میلیون تومان از سوی معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری پا

واژه های کلیدی: ایران | ترافیک | شورای شهر | شورای اسلامی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog